فراموشی نام کاربری و یا تغییر کلمه عبور ایمیل

- دقت کنید که ایمیل آدرس را به جای نام کاربری تایپ نکرده باشید برای ورود به ایمیل شریف  تنها نام کاربری که قبل از @ می باشد کافی است کلمه رمز به طور پیش فرض شماره شناسنامه می باشد چنانچه شماره شناسنامه شما کمتر از 8 عد می باشد می بایست آن را کاملا تکرار کنید تا حد اقل از 8 عدد بیشتر شود.

-  چنانچه به جز فیلد آخر که اختیاری است در هر کدام از فیلدهای دیگر اطلاعات ناقص واد نمایید ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- دقت نمایید که ایمیل آدرس غیر دانشگاهی که در اینجا وارد می نمایید درست باشد چون کلمه رمز به این آدرسی که وارد می نمایید، ایمیل خواهد شد.

- این درخواست مخصوص دانشجویان در حال تحصیل می باشد فارغ التحصیلان طبق مقررات نمی توانند ایمیل دانشجویی داشته باشند ولی می توانند با مراجعه به انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه ایمیل دائمی  با دامنه alum.sharif.edu دریافت نمایند
 


*
نام و نام خانوادگی :


* شماره دانشجویی :


*
ایمیل غیر دانشگاهی که رمز عبور به آن ارسال می شود
:


*
کد ملی
:


*
 تاریخ تولد :


*
نام پدر :


توضیحات در صورت لزوم  (اختیاری)
:


* این عدد  را وارد نمایید 13